Thái Nguyên lần đầu thu ngân sách vượt 15 nghìn tỷ đồng

Sáng 15-1, tại tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu dự hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ tỉnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 rất ấn tượng là, lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách vượt 15 nghìn tỷ đồng. Đây là kết quả đạt được cao nhất từ trước đến nay, hướng tới tỉnh tự cân đối thu – chi.

Đạt được kết quả đó, là nhờ năm 2018 các ngành kinh tế tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 670 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2017 (cao thứ tư so với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước); giá trị xuất khẩu đạt hơn 25,06 tỷ USD, tăng 10,2% (đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố).

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 57,2%, khu vực dịch vụ chiếm 31,9%, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 10,9%; thu nhập bình quân đạt 77,7 triệu đồng/người, cao hơn 19,2 triệu đồng/người so với bình quân chung cả nước.

Một trong những động lực “kéo” kinh tế tỉnh Thái Nguyên phát triển là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) những năm gần đây đạt kết quả cao với 128 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7,5 tỷ USD, đã giải ngân gần 7 tỷ USD. Riêng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 120 nghìn người, thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp tục thu hút đầu tư, năm 2018, tỉnh có cách làm mới, kết quả đã thu hút được 63 dự án của 43 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 113,5 nghìn tỷ đồng. Để hấp thụ nguồn vốn này, tỉnh thành lập ban chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư, tích cực giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Khi các dự án này đi vào hoạt động trong vài ba năm tới sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, thu ngân sách tăng nhanh.

Đáng chú ý, ba năm gần đây kinh tế của tỉnh Thái Nguyên tăng trưởng cao và ổn định, bình quân đạt hơn 10%/năm, kéo theo thu ngân sách tăng nhanh, năm 2018 lần đầu tiên tỉnh thu đạt 15.003 tỷ đồng, tăng hơn hai lần so với năm 2015, tỉnh hướng tới tự cân đối thu – chi vào năm 2020.