Thái Nguyên: 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu đạt gần 14 tỷ USD

Đó là những kết quả được lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tại buổi khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh thứ 9, khoá XIII diễn ra vào sáng ngày 22/07.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thái Nguyên tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng kinh tế cao (8,28%), thu hút đầu tư trong và ngoài nước duy trì phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 342.700 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 7.008 tỷ đồng, tăng 3,34%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 7.570 tỷ đồng, tăng 8,6%. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 13,9 tỷ USD, đứng trong top đầu cả nước về lĩnh vực này.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế được nêu ra như: Một số dự án, công trình vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư. Nhiều dự án đảm bảo được nguồn vốn đối ứng nên nên tiến độ chậm; Một số cấp, ngành phối hợp chưa hiệu quả, chưa chủ động tham mưu xử lý khó khăn vướng mắc, cũng ảnh hưởng tới việc triển khai các dự án trọng điểm; Giải quyết các thủ tục đất đai còn chậm hoặc vướng mắc về thủ tục khiển cho việc thu hút đầu tư bị ảnh hưởng. Riêng vấn đề sản xuất nông nghiệp, do Dịch tả lợn Châu Phi khiến cho người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới sự phát triển chung về kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năng 2019 của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng trưởng cao các chỉ tiêu kinh tế, xã hội như đã đề ra. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoặc đầu tư trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và năm 2020 trên cơ sở nguồn lực của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, nâng cao tiến độ thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng phát triển ngành nông nghiệp, có giải pháp nâng cao nâng suất, chất lượng các loại cây trồng.

Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9, khoá XIII diễn ra trong 2 ngày 22-23/7, ngoài việc thảo luận, bàn giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua 21 nghị quyết quan trọng và cần thực hiện trong thời gian tới.